Minerals de zones de conflicte

Punts foscos de la regulació del comerç de minerals” article de Miquel Caum publicat a la revista Opcions sobre…
Com afecta la normativa internacional sobre comerç de minerals la població que pretén protegir? Un documental produït per Justícia i Pau, en mostra les conseqüències a la província congolesa del Kivu Nord.

L’any 2017 el Parlament Europeu aprovà un reglament per regular la importació de minerals de conflicte (estany, tàntal, tungstè i or), que serà d’obligat compliment a partir del 2021. Aquesta notícia seria motiu de celebració si no fos pels antecedents agredolços que ha deixat la normativa reguladora del comerç d’aquests minerals aprovada l’any 2010 pels Estats Units. Aquesta llei obliga a les empreses a certificar l’origen dels minerals, requisit que ha provocat un desplaçament de part de l’explotació a altres zones del món, deixant a les comunitats de les regions mineres congoleses sense una de les seves principals fonts de riquesa i activitat econòmica.”

Llegir més