+ Info

Electronics Watch és una organització de supervisió independent que ajuda els compradors del sector públic a complir amb la seva responsabilitat de protegir els drets laborals dels treballadors i les treballadores en les seves cadenes globals de subministrament de l’electrònica de manera més eficaç i menys costosa que qualsevol únic comprador del sector públic podria aconseguir per si sol.

Electronics Watch